Varför ska man välja svensk kyckling?

Det finns många viktiga anledningar till att välja svensk kyckling när man handlar eller äter på restaurang – men har du koll på vilka? Vi ställde några frågor till Christian Gylche, Bosarp-sonen som är ansvarig för samarbetet med våra lantbrukare på Kronfågel, och en fena (eller vinge..?) på svenskproducerad kyckling.

Varför ska jag välja svensk kyckling?

– Oj, det finns många anledningar, men det jag uppskattar mest är att svensk kyckling är uppfödd under en av världens strängaste djurskyddslagar. Den är frigående och har det bra på våra gårdar.

Finns det veterinärer som ser över djuren?

– Alla kycklingar märkta med Svensk Fågel kontrolleras av myndighetens veterinärer på slakteriet. Stallarna besiktas av oberoende kontrollant och får årligen besök av en officiell kontrollveterinär. De finns där under all tid vi producerar.

Har ni fler kontroller?

– Ja massor! För att garantera hög standard och livsmedelssäkerhet genomförs löpande kontroller i alla led. Kontrollerna omfattar djurvälfärd, djurhälsa, smittskydd för hela kycklingen liv, från uppfödningen på gården till lastning, transport och slakt samt livsmedelskontroll. Veterinärer från Livsmedelsverket finns på plats på slakterierna för att inspektera fåglarna och se till att reglerna följs. Resultaten från kontrollerna rapporteras årligen till myndigheter och en referensgrupp på Jordbruksverket som även består av representanter från Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, SVA samt intresseorganisationer.

Förutom dessa kontroller har branschorganisationen Svensk Fågel anlitat ett oberoende ackrediterat kontrollorgan som gör ytterligare kvalitetskontroll i samband med lastning, transport och hantering på slakteriet.

Får svenska kycklingar antibiotika i tillväxtsyfte?

– Nej, Sverige var först i världen med att förbjuda antibiotika i foder i tillväxtsyfte, en lag som trädde i kraft redan 1986. Enligt Folkhälsomyndigheten är vi också ett av de länder i EU som använder minst antibiotika till sjuka djur när det gäller livsmedelsproduktion. Detta är ett resultat av många års arbete för att hålla djuren friska och använda antibiotika på ett klokt och restriktivt sätt.

Har ni kycklingarna i burar?

– Nej inga kycklingar i Sverige upp föds upp i burar. De går fritt i stallarna eller utomhus.

Är svensk kyckling salmonellasäker?

– Sverige har ett unikt salmonellakontrollprogram med omfattande provtagning för salmonellabakterier i alla produktionsled. Tack vare den hårda kontrollen och det omfattande förebyggande arbete som görs för att förhindra smitta är antalet kycklingflockar som är infekterade med salmonella mycket få i Sverige jämfört med andra länder. Vi har också kontroll för campylobacter i Sverige, vilket är bra.

Som konsument kan du känna dig trygg med den svenska modellen – läs mer om den här.

Könssorterar ni kycklingarna?

– Nej, det finns ingen anledning till att könssortera kycklingarna så det gör vi inte.

Vad äter svenska kycklingar?

– De får naturligt svenskt spannmål som åkerbönor, soja, ärtor och raps. Allt är givetvis GMO-fritt, det vill säga icke-genmodifierat.

Varför äter kycklingarna soja?

– Fodret till kycklingarna består till cirka 70-75 procent av svenskt spannmål och cirka 25 procent av proteinråvaror. Proteinet i fodret kommer från olika grödor som till exempel soja men också raps, ärtor och åkerbönor. Soja är den mest använda proteinråvaran vid foderproduktion och importeras till störst del från Brasilien. Eftersom vi har skrivit under WWF:s Svenska Sojadialogen så vet vi att sojan som köps in är certifierad, alltså framtagen på ett hållbart sätt för människa och miljö. Vi och branschen arbetar dock på att hitta alternativ till sojan.

När det gäller vår ekologiska Bosarpkyckling så kommer sojan från Italien och är även den helt ekologisk.

Är svensk kyckling klimatvänligt?

– Förutom att kyckling i sig är ett klimatvänligt val jämfört med annat kött så ligger även de svenska bönderna i framkant i klimatfrågan. Många svenska kycklingproducenter använder nämligen bioenergi för uppvärmning, vilket minskar utsläppen från energianvändningen ytterligare. Svensk kyckling transporteras dessutom endast inom Sveriges gränser, vilket kan korta ner transportsträckorna och minska energianvändningen.

kronfågel.se hittar du mer information om kyckling och massor av härlig receptinspiration.

Vill du veta mer om kyckling?

Läs våra övriga artiklar eller ring oss om du vill snacka om kyckling!
Tillbaka till artiklarna