Så jobbar Kronfågel för att minska antibiotikaanvändningen

Vi tror på att förebygga istället för att bota och arbetar aktivt för att minimera användningen av antibiotika. För att kycklingarna ska hålla sig friska och må bra utför vi och våra uppfödare ett gediget förebyggande arbete ute på gårdarna. En god djurmiljö ger en välmående kyckling.

Så håller vi våra kycklingar friska
– Luftiga stallar
– Bra ventilation, värme och kyla
– Mycket dagsljus
– Golv beklätt med kutterspån och torv
– Tillgång till vatten och bra foder hela tiden
– Stallar töms, rengörs och hålls tomma med jämna mellanrum, för att minska risken för virus och bakterier
– Tillsyn två gånger om dagen av utbildade bönder
– Veterinärkontroller


Här svarar vi på de vanligaste frågorna som rör kyckling och antibiotika.

Varför är det bra att kycklingar inte får antibiotika?
Ju mer antibiotika vi använder, desto större är risken för resistenta bakterier. Därför är det viktigt att antibiotika bara används när det verkligen behövs och på rätt sätt. I många länder får djur, som exempelvis kyckling, antibiotika i förebyggande- eller tillväxtsyfte. I Sverige är det förbjudet sedan 1986. För att kycklingarna ska hålla sig friska och må bra utför vi och våra uppfödare ett gediget förebyggande arbete ute på gårdarna.
Skulle djuren bli sjuka sker beslut om hur de ska behandlas i samråd med veterinär.

Vad är resistenta bakterier?
Överanvändning av antibiotika har lett till att sjukdomsframkallande bakterier har utvecklat resistens – det vill säga motståndskraft mot medicinen. Resistens är bakteriernas naturliga sätt att anpassa sig till sin miljö för att överleva. När sjukdomsframkallande bakterier blir resistenta mot antibiotika ökar risken för att en infektion tar längre tid att behandla eller att behandlingen inte fungerar alls. (Källa: Skyddaantibiotikan.se)

Hur sprids resistenta bakterier?
Antibiotikaresistenta bakterier sprids på samma sätt som andra bakterier – överallt i vår värld. Det innebär att de kan överföras mellan människor, men också via djur, livsmedel och i vår miljö. Spridningen sker globalt genom resande och handel. Bakterier kan dessutom sprida antibiotikaresistens genom att byta resistens med varandra. På så vis kan resistensen överföras mellan olika bakteriestammar, men också mellan olika bakteriearter.
Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar resistensen.(Källa: Skyddaantibiotikan.se)

Vad kan hända om man använder antibiotika i för hög utsträckning?
Redan idag drabbas sjukvården av fler infektioner och ökad dödlighet på grund av vår antibiotikaanvändning. Europeiska smittskyddsmyndigheten uppskattar att 25 000 dödsfall inom EU varje år beror på antibiotikaresistens. I USA är de nästan lika många.
Efter 2050 beräknas 10 miljoner människor dö årligen på grund av antibiotikaresistens om vi fortsätter som vi gör nu. (Källa: Forskning.se) 

Innehåller kycklingköttet någonsin antibiotika?
En vanlig missuppfattning är att när djur får antibiotika leder det till antibiotika i det kött som man äter. Så är inte fallet. Om vi skulle vara tvungna att använda antibiotika, så följer vi alltid Läkemedelsverkets bestämda karenstid, så att risken för antibiotika i köttet utesluts.
Om du väljer svensk kyckling bidrar du till en djurhållning med friska djur, god djurvälfärd och låg antibiotikaanvändning.

Vad händer då om kycklingen blir sjuk?
Skulle djuren bli sjuka sker beslut om hur de ska behandlas i samråd med veterinär.

Vad händer om ni behöver använda antibiotika?
Först och främst undviks antibiotikabehandling i möjligaste mån och ska ses som en sista utväg. Skulle vi vara tvungna att använda antibiotika, följer vi alltid Läkemedelsverkets bestämda karenstid, så att risken för antibiotika i köttet utesluts.

 

 

Vill du veta mer om kyckling?

Läs våra övriga artiklar eller ring oss om du vill snacka om kyckling!
Tillbaka till artiklarna